Home / Xây Dựng / TÌM HIỂU – Hồ sơ thiết kế cơ sở là gì? Gồm những thành phần gì?

TÌM HIỂU – Hồ sơ thiết kế cơ sở là gì? Gồm những thành phần gì?

Thiết kế cơ sở là gì? Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những gì? Là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Hằng ngày chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến thiết kế cơ sở. Do đó, nay chúng tôi viết bài viết này để giải đáp thắc mắc đó cho mọi người.

Thiết kế cơ sở là gì ?

Thiết kế cơ sở là gì ?

Thiết kế cơ sở là bản vẽ thiết kế được thực hiện trong thời gian, giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế đã được lựa chọn. Bản vẽ thiết kế cơ sở phải thể hiện được các thông số kỹ thuật phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những thành phần gì?

Nội dung thiết kế kỹ thuật bao gồm 3 phần:

– Phần thuyết minh
– Phần bản vẽ
– Tổng dự toán.

a) Phần thuyết minh

 Phần thuyết minh

Phần thuvết minh của thiết kế kỹ thuật bao gồm các phán sau:

– Thuyết minh tổng quát:

– Căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật.

– Nội dung cơ bản của dự án đầu tư được duyệt.

– Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, thiết kế mẫu được sử dụng.

– Tóm tắt nội dung đồ án thiết kế được chọn và các phương án so sánh.

– Các thông tin và chỉ tiêu cần đạt được của công trình theo phương án được chọn.

+ Điều kiện tự nhiên, tác động của môi trường, diều kiện kỹ thuật chi phối thiết kế:

– Tài liệu địa hình, địa chất công trình, thuỷ văn, khí tượng và động đất ở khu vực xây dựng.

– Điểu tra tác động môi trường.

– Những điều kiện phát sinh sau khi lập dự án đầu tư.

+ Phần kinh tế kỹ thuật:

– Năng lực, công suất thiết kế và các thông số của công trình.

– Phương án, danh mục, chất lượng sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm.

– Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

+ Phẩn công nghệ:

– Phương pháp san xuất và bõ trí dây chuyền công nghệ sán xuất và sứ dụng.

– Tính toán và lựa chọn thiết bị.

– Biện pháp an toàn lao động, an toàn sản xuất, phòng nổ, phòng cháy, chống độc hại, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ mỏi trường sinh thái.

+ Giải pháp kiến trúc xây dựng:

– Bố trí tổng mật bằng, diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng công trình (kể cả công trình phục vụ thi công).

– Giải pháp về kiến trúc, kết cấu chính, nền móng…

– Giải pháp kỹ thuật xây dựng: kết cấu chịu lực chính, nền móng có bản tính kèm theo nêu rõ cơ sớ. phương pháp và kết quả tính toán.

– Lắp đặt thiết bị và trang trí nội thất.

– Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nhiệt, cấp nước, thoát nước, thông tin, báo cháy, diều khiển lự động… có bản tính kèm theo nêu rõ phương pháp và kết quá tính toán.

– Tổ chức giao thông và thiết bị vận tải.

– Trang trí bên ngoài: trồng cây xanh, sân vườn, lối đi…

– Tổng hợp khối lượng xây lắp, vật tư chính, thiết bị công nghệ của từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các phương án thiết kế.

+ Thiết kế tổ chức xây dựng: Nêu lên các chỉ dẫn chính về biện pháp thi công và an toàn trong quá trình xây dựng.

b) Phần bản vẽ của thiết kế kỹ thuật bao gồm

Phần bản vẽ của thiết kế kỹ thuật

– Hiện trạng của mật bằng và vị trí trên bản đồ của công trình được thiết kế.

– Tổng mặt bằng bố trí chi tiết các hạng mục công trình và các hệ thống kỹ thuật.

– Các bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng (san nền, thoát nước), và các công trình hạ tầng ngoài nhà (đường, cấp điện, cấp nước, thải nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường).

– Dây chuyền công nghệ và vị trí các thiết bị chính.

– Mặt bằng, mặt cắt ngang, cắt dọc chính, các mặt đứng của hạng mục công trình.

– Bố trí trang thiết bị và các bộ phận công trình phụ cần thiết.

– Sơ đồ mặt bằng các phương án bố trí và kích thước các kết cấu chịu lực chính: nền, móng, cột, dầm, sàn…

– Phối cảnh toàn bộ công trình.

– Các hệ thống công trình kỹ thuật bên trong công trình: cấp điện, cấp nước, thải nước, thông gió, điểu hoà nhiệt độ, thông tin, báo cháy, chữa cháy.

– Lối thoát nạn và giải pháp chống cháy nổ công trình.

– Xây dựng bên ngoài: hàng rào, cây xanh, sân vườn.

– Tổng mặt bằng tổ chức xây dựng và mặt bằng thi công các hạng mục đặc biệt.

– Mô hình toàn bộ công trình hoặc từng bộ phận công trình.

c) Phần tổng dự toán

Phần tổng dự toán

Tổng dự toán xây dựng công trình nói lên toàn bộ chi phí công trình mà các chủ đầu tư phải bỏ vốn thực hiện. Tổng dự toán không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Tổng dự toán xây dựng công trình bao gồm các dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình; chi phí quản lý dự án và chi phí khác của dự án chưa được tính trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình.

Quy định về thiết kế cơ sở

Quy định về thiết kế cơ sở

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I (trừ phần thiết kế công nghệ)

– Bộ Xây dựng chủ trì thẩm định thiết kế của công trình dân dụng, công trình công nghiệp nhẹ, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị)

– Bộ Giao thông vận tải chủ trì thẩm định thiết kế của công trình giao thông (trừ công trình do Bộ Xây dựng quản lý);

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định thiết kế của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

– Bộ Công Thương chủ trì thẩm định thiết kế của công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành (trừ công trình công nghiệp nhẹ);

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì thẩm định thiết kế của các công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành chủ trì thẩm định thiết kế (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung dự án, trừ các nội dung thẩm định thiết kế cơ sở do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện.

Leave a Reply